onsdag 24 juni 2015

Anns Andrum: MAN FÅR LEVA LITE I IMPERFEKT, I SIN HISTORIA OCH ...

Anns Andrum: MAN FÅR LEVA LITE I IMPERFEKT, I SIN HISTORIA OCH ...: Inte i min allra vildaste fantasi hade jag som ung och ny i vårdjobbet, kunnat föreställa mig att jag senare i livet skulle arbeta mig sjuk ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar