fredag 27 maj 2016

DET ÄR VIKTIGT OCH INTE RASISTISKT ATT SE DE KULTURKROCKAR SOM TILL EN BÖRJAN ÄR FÖRUTSÄGBARA I ETT MÅNGKULTURELLT SAMHÄLLE!!

Att vara kritiskt granskande och klokt förutseende är oslagbart bra! Och om jag själv  t.ex  skulle starta upp ett företag i avsikt att lyckas och få verksamheten balanserad och framgångsrik, bestående och varaktig, så skulle jag vara noga med att tidigt försöka förutse problem och svårigheter som kan bli till större bekymmer för alla inblandade. Och jag är övertygad om att en grupp av olika människor med olika bakgrunder ofta kan bli inspiration och utveckling för varandra och till det bästa för företaget och helheten. Men då måste jag vara förberedd på de "barnsjukdomar" och inkörningsproblem som inte sällan kan dyka upp, så jag inte står där nyvaken, tagen på sängen och inte fattar vad som hänt när stora problem är ett faktum!

Man kan självklart inte bortse från att det kan bli ingångsproblem och friktioner mellan människor. För mycket mellan individer med olikheter, skilda bakgrunder och kultur, och innan man känner varandra och är trygga i samspelet, handlar om rena psykologin och om social dynamik och om många trasiga människor!  Om rädslor, osäkerhet, stolthet och sociala försvarsmekanismer. Högst mänskliga och förutsägbara uttryck, men ibland tyvärr också om inte önskvärda, primitiva beteenden. Och naturligtvis måste samhället redan vid introduktionen av våra nyanlända ha modet att ställa samma krav på laglydnad och hyggligt uppförande oberoende av varför de kommit hit, som de som vi andra förväntas följa och måste rätta oss efter!

De här problemen får man kalkylera med och försöka förstå och intressera sig för, och helst förebygga med öppna ögon och mycket kunskap. Och gör man inte det, så tycker jag att de goda intentionerna och de välvilliga avsikterna, vad det än gäller, tyvärr stannar vid tomma ord och det hela blir då lätt oseriöst.

Att bygga ett mångkulturellt samhälle är naturligtvis, rent sociologiskt ett komplicerat bygge. Och om man verkligen vill att det ska bli bra för alla grupper kräver det att man måste fatta och förstå att problem kommer att uppstå! Och inse att alla folkslag liksom förstås vårt eget, utgörs av olika individer med olika erfarenheter, inget lands folk är en  homogen grupp, utan har alla olika förutsättningar och personligheter, och alla är inte änglar, eller ens okomplicerade, för också skitstövlar finns inom varje etnicitet - givetvis.

Och när så många olika kulturer och religioner ska samsas i ett nytt sammanhang blir det givetvis en del problem och kulturkrockar, det är en stupiditet att hävda något annat!
Att våga se det här, sätta fingret på realiteter och inte vara så ängslig att man förnekar och idealiserar verkligheten, så pass att den blir förvrängd, är inte bra! För att vara realist, att våga se, och förstå sambanden, är INTE RASISM, det är  i stället MOTSATSEN! Nämligen att respektera och bry sig om alla de grupper som är involverade och deras bästa! Den som påstår något annat tror jag många gånger tyvärr, medvetet väljer att missförstå och missuppfatta.

Vi får inte vara så rädda, så politiskt korrekta, att vi slutar tänka klart, för det förhållningssättet är inget framgångskoncept när man bygger ett bra och fungerande mångkulturellt samhälle i en modern demokrati!Ann Danell
Bloggare
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar